Appalachia_FatherandSon

Milton Rogovin, Appalachia