Houston-A,1972

Lewis Baltz, Prototype Works

Houston, 1972
Gelatin silver print
8 x 10 inches