Miai Parking Area, Tomei, 1986

Toshio Shibata, 53 Stations

Miai Parking Area, Tomei, 1986
Gelatin silver print
11 x 14 inches