Naguri Village, Saitama Prefecture, 2001

Toshio Shibata, Black and White Landscapes