Appalachia (Tubs on post)

Milton Rogovin, Appalachia